Kiedy będziecie już po ślubie i ochłoniecie z wrażeń, musicie jeszcze załatwić kilka podstawowych formalności – aktualizacja i wymiana dokumentów. Większość zmian dotyczy kobiety, bowiem to ona zazwyczaj przyjmuje nazwisko męża. Zmiana także może dotyczyć miejsca zamieszkania, czyli zmiany zameldowania.

Podstawowym i jednym z najważniejszych dokumentów jest wymiana dowodu osobistego w przypadku którego należy do wniosku dołączyć akt małżeństwa. Jeśli nastąpiła zmiana adresu zameldowania należy dołączyć dokument meldunkowy.