Wymiana dowodu osobistego (dokumenty):

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w Urzędzie Miasta

 • dwie fotografie (wymiar 4,5 x 3,5 cm) przedstawiające lewy półprofil z widocznym uchem na jasnym tle

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnym nazwisku

Dokumenty muszą być złożone osobiście i ich odbiór także osobiście.

Od roku 2010 wymiana dowodu osobistego bezpłatnie.

Kolejnym dokumentem do wymiany jest prawo jazdy. Dokument ten należy zmienić w momencie zmiany nazwiska oraz zmiany miejsca zameldowania.

Wymiana prawa jazdy (dokumenty):

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem

 • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy na konto urzędu (ok. 70,50 zł)

Wymiana dowodu osobistego a z tym związana zmiana nazwiska i adresu zameldowania wymaga kolejnej wizyty w organie państwowym jakim jest urząd skarbowy. Należy wypełnić formularz NIP – 3, który posłuży do aktualizacji danych w urzędzie.

Kolejna aktualizacja danych powinna odbyć się w banku. Należy zgłosić zmianę danych i złożyć nowy wzór podpisu. Można także skorzystać z opcji dopisania małżonka do konta, a niepotrzebne konta najlepiej zlikwidować.

Inne dokumenty wymagające zmiany po ślubie:

Powiadomić:

 • pracodawcę
 • lekarza rodzinnego (karta zdrowia)
 • spółdzielnie mieszkaniową
 • operatora komórkowego
 • uczelnię
 • wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu
 • bilety komunikacji miejskiej.