W polskim prawie nie jest uznawany sam ślub kościelny jako akt prawny. Ślub cywilny zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego jednego z Narzeczonych. Nie wymaga się także, aby zgłosić zamiar zawarcia ślubu w drugim urzędzie.

Wymagane dokumenty w zależności od obecnego stanu cywilnego

  • panna/kawaler:

– dowód osobisty

– skrócony odpis aktu urodzenia

  • rozwódka/rozwiedziony:

– dowód osobisty

– skrócony odpis aktu urodzenia

– skrócony odpis aktu małżeństwa, z adnotacją o rozwodzie

  • wdowa/wdowiec:

– dowód osobisty

– skrócony odpis aktu urodzenia

– skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka

  • kobieta nieletnia, pomiędzy 16 – tym a 18 – tym rokiem życia:

– odpis skrócony aktu urodzenia

– pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa

– postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

  • cudzoziemiec:

– paszport przetłumaczony na język polski

– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego

– zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca bądź postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

– postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa (jednak nie wszystkie kraje wydają takie zaświadczenia).

Odpis aktu urodzenia otrzymamy tylko w USC właściwym dla miejsca urodzenia. Można też uzyskać akt poprzez przesłanie odpisu z innego miasta. Należy zgłosić się ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym będą załatwiane formalności (opłata za akt urodzenia ok 22 zł)

Przynajmniej miesiąc przed planowanym ślubem należy zgłosić się osobiście do USC. Celem wizyty jest wypełnienie specjalnego, pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, podjęcie decyzji o nazwisku noszonym po ślubie dla siebie i dzieci oraz należy uiścić opłatę skarbową ok 85 zł.

Ślub cywilny odbywa się najczęściej w USC i trwa ok 15 minut. Polega na wygłoszeniu odpowiedniej mowy przez Urzędnika, a następnie na powtórzeniu ustalonych słów przysięgi przez Młodą Parę. Typowym znakiem dopełnienia zawarcia związku małżeńskiego jest wzajemne założenie obrączek i podpisanie aktu małżeństwa.