Po wstępnym ustaleniu daty ślubu należy zarezerwować termin w kancelarii parafialnej. Może się okazać, że dokładnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie jest już ktoś zapisany. Zdarza się też, że datę należy potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie. Najlepiej zgłosić się do kancelarii już 6 miesięcy przed ślubem.

3 miesiące przed terminem ślubu

Zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu złożenia dokumentów (patrz wyżej), zostanie sporządzony „Protokół przedślubny” oraz „Zapowiedzi”, wygłaszane w parafii narzeczonego i narzeczonej. Jeżeli należycie do różnych parafii dostaniecie w celu dostarczenia do drugiej parafii prośbę o zapowiedziach. Przez 2-4 tygodni w Waszych parafiach głoszone są zapowiedzi. Odbywa się pierwsza spowiedź przedślubna o której powinniście zakomunikować księdzu dzięki czemu dostaniecie odpowiednie wpisy do otrzymanych formularzy, które później musicie złożyć w kancelarii parafialnej. Trzeba też pomyśleć o zapisaniu się na nauki przedmałżeńskie, które trwają od ok. 7-10 tygodni. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach i zaświadczenie z USC (patrz niżej). Warto też rozpocząć działania w USC właściwym dla miejsca zamieszkania. Wraz z odpisami aktu urodzenia oraz dowodami osobistymi udajemy się do kierownika USC. Czeka Was wypełnienie kilku druków: „zapewnienie” – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego oświadczenie o przyjmowanych po ślubie nazwiskach przez małżonków i ich przyszłe potomstwo Dostaniemy 3 kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla narzeczonych, kościoła i USC).

2 miesiące przed terminem ślubu

Powinniśmy odbyć spotkania w poradni rodzinnej, które mogą trwać do 6 tygodni.

Tydzień przed ślubem

Wraz ze świadkami i kompletem dokumentów należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu podpisania „aktu ślubu”. Świadkowie powinni mieć ze sobą dowody osobiste.

Dzień przed ślubem

Narzeczeni po raz drugi przystępują do sakramentu spowiedzi.

Dzień ślubu

Młodzi i świadkowie powinni zjawić się ok 20 minut przed ceremonią zaślubin, w celu przekazania obrączek i formularzy z potwierdzoną spowiedzią. W trakcie trwania ceremonii spisywane jest zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Dokument podpisują świadkowie, a duchowny złoży swój podpis po zawarciu małżeństwa.

5 dni po ślubie

Powinniście powiadomić Urząd Stanu Cywilnego, jednakże o tym fakcie zazwyczaj powiadamia kancelaria parafialna.

2 tygodnie po ślubie

Jeden ze współmałżonków z dwoma dowodami osobistymi powinien zgłosić się do USC właściwego dla parafii w której udzielany był ślub. Zostaną wystawione odpowiednie zaświadczenia na podstawie których małżonkowie występują o zmianę dowodów osobistych. Dowody osobiste można zmienić w Urzędach do tego przeznaczonych właściwym dla miejsca zamieszkania. W USC dostaniemy również skrócone odpisy aktu ślubu.