• USC – opłata skarbowa ok. 85 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
  • Kościół – odpisy aktu chrztu, bierzmowania, zapowiedzi i ofiarę na ceremonię standardowo „co łaska”

Procedura ślubu konkordatowego może się nieco różnić w zależności od zwyczajów jakie panują w parafiach w których zawierany jest związek małżeński.