Przygotowania do tej uroczystości należy rozpocząć ok. 6 miesięcy przed wybraną data ślubu. Po ustaleniu daty należy wybrać się do kancelarii parafialnej w celu zarezerwowania terminu ślubu. Dopiero 3 miesiące przed datą ceremonii zaślubin narzeczeni zgłaszają się z odpowiednimi dokumentami.

Wymagane dokumenty w parafii

  • dowody osobiste

  • świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych, które pobiera się z parafii w której zostało się ochrzczonym

  • świadectwa nauki religii ze szkoły

  • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego

  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej

  • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych – dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej.

  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi