Wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • w przypadku panny lub kawalera:
  – odpis skrócony aktu urodzenia
  – dowód osobisty do wglądu
 • w przypadku wdowy lub wdowca:
  – odpis skrócony aktu urodzenia
  – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  – dowód osobisty do wglądu

Odpisy aktu urodzenia można pobrać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-ego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.