Przeszkody zawarcia związku małżeńskiego dzielą się na przeszkody mocy prawa Bożego (pokrewieństwo w pierwszym stopniu, impotencja, istniejący związek małżeński), przeszkody prawa kanonicznego, przeszkody absolutne (święcenia kapłańskie).


Przeszkody Kodeksu Prawa Kanonicznego:
1. Wiek – małżonkowie powinni być pełnoletni, w niektórych przypadkach udokumentowanych ważnych powodów za zgodą sądu może dojść do ślubu z kobietą, która ukończyła 16 lat.
2. Ważny węzeł małżeński (zabroniona jest bigamia).
3. Niemoc płciowa – gdy przynajmniej jedna z osób jest niezdolna do współżycia małżeńskiego.
4. Święcenia Kapłańskie.
5. Ślub – nieważne małżeństwo zawierają osoby, które składały śluby wieczyste w instytucie zakonnym.
6. Uprowadzenie – gdy mężczyzna uprowadza kobietę i przetrzymuje ją w celu zawarcia z nią małżeństwa, chyba, że kobieta ta po uwolnieniu dobrowolnie wyrazi zgodę na zawarcie małżeństwa.
7. Różna religia – małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby wyznające inną religię – nie dotyczy to jednak wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa, natomiast w innych przypadkach podlega dyspensie – co oznacza, że po zapoznaniu się ze sprawą biskup ma prawo wyrazić zgodą na takie małżeństwo.
8. Występek – gdy osoba chcąca zawrzeć związek małżeński zadaje śmierć swojemu małżonkowi, lub małżonkowi osoby, z którą chce wziąć ślub.
9. Pokrewieństwo.
10. Powinowactwo.
11. Przyzwoitość publiczna – publiczny i notoryczny konkubinat.
12. Pokrewieństwo prawne – nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby adoptujące z adoptowaną oraz osoba adoptowana i dzieci osoby adoptującej.