Ten rodzaj ślubu wiąże się z zawarciem małżeństwa osób rożnych wyznań. Kościół rzymskokatolicki dopuszcza taką ewentualność za przyzwoleniem biskupa tzw. dyspensa. Uzyskuje się nią poprzez pośrednictwo proboszcza właściwej dla nas parafii, deklarując, że uczyni się wszystko, żeby dzieci narodzone z zawieranego związku wychowywać po katolicku.

W przypadku osoby nieochrzczonej również potrzebna jest dyspensa od biskupa. Jednakże nie wszystkie religie zezwalają na taki związek. W przypadku judaizmu ślub mieszany nie ma prawa bytu (jedynie w amerykańskiej synagodze reformowanej).

W Kościele prawosławnym jedynie zawarcie związku małżeńskiego dopuszczone jest między chrześcijanami (potrzebny jest akt chrztu). Osoba nie należąca do kościoła prawosławnego musi mieć zgodę swojego biskupa. Podobnie jest w kościele ewangelicko-augsburskim jednakże dużo zależ od pastora, ponieważ ślub nie jest sakramentem.