W ofercie: biżuteria, obrączki, monety, bursztyny, skamieniałości, diamenty, opale, biżuteria artystyczna, biżuteria rzymska.