Restauracja hotelowa zaprasza do klimatyzowanej sali konsumpcyjnej na ok.50 osób.