Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług portalu StrefaWeselna.pl.
 2. Użytkownicy portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 3. Użytkownikiem jest każdy, kto korzysta z usług portalu StrefaWeselna.pl. Z usług portalu StrefaWeselna.pl może korzystać każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej).
 4. Usługodawcą jest podmiot świadczący usługi w ramach portalu StrefaWeselna.pl.
 5. Usługa płatna portalu to umowa o zamieszczenie reklamy na stronach portalu dostępnych pod adresem StrefaWeselna.pl.
 6. Reklama to zamieszczenie w portalu StrefaWeselna.pl wpisu płatnego bądź innej formy promowania Firmy.
 7. Wpisy, komentarze, opinie zamieszczone w portalu StrefaWeselna.pl służą nowożeńcom do celów informacyjnych o usługach branży ślubno-weselnej w danym mieście Polski. Dostęp do serwisu StrefaWeselna.pl oraz do komentarzy pod artykułami i wpisami firm posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

II. Podstawowe informacje o Usługodawcy.

 1. Właścicielem serwisu świadczącym usługi reklamy w portalu StrefaWeselna.pl jest firma ONIKA z siedzibą w Częstochowie (kod 42-224), przy ulicy Czecha 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 573-257-48-78.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo autorskie do artykułów tematycznych zamieszczonych na portalu StrefaWeselna.pl. Wykorzystywanie treści i danych zamieszczonych na stronach portalu StrefaWeselna.pl bez zgody to naruszenie prawa.
 3. Usługodawca ma prawo do usunięcia wpisów, komentarzy, opinii bez podania przyczyny dla publikującego daną treść.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie portalu z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji wykupionej reklamy bez podania przyczyny, szczególnie w przypadku podejrzenia, że treść jest niezgodna z prawem, zasadami społecznymi czy naruszają prawa osób trzecich.

III. Informacje o Użytkowniku i szczegóły reklamy.

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość zasugerowania nowego obiektu do bazy firm jako wpis darmowy zawierający (nazwę, miejscowość, ulicę, opis).
 2. Użytkownik będący prawnym właścicielem ma możliwość wyłączenia opisu obiektu z wpisu darmowego, zmiany wpisu darmowego we wpis płatny.
 3. Użytkownik dodając wpis do katalogu firm wyraża zgodę na publikację, zbieranie i wykorzystywanie informacji w celach marketingowych przez portal StrefaWeselna.pl.
 4. Dane umieszczane poprzez wypełnienie formularza i skorzystanie z usług reklamowych portalu StrefaWeselna.pl są jednocześnie zgodą na przesłanie drogą elektroniczną na przesłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług Dz.U. Nr 144, poz.1204) oraz przetwarzanie ich przez firmę ONIKA.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z faktycznymi. Opisy powinny być sformułowane poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie, jednocześnie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszelkich treści i znaków towarowych. Użytkownik nie powinien zamieszczać treści powodujących szkody po stronie portalu StrefaWeselna.pl.
 6. Na stronach portalu nie wolno zamieszczać top list, rankingów innych katalogów, ofert aukcyjnych, konkurencyjnych portali, linków przekierowujących na strony pornograficzne, promujące przemoc czy narkotyki. Domyślny okres trwania podstawowego wpisu reklamowego to 12 miesięcy.
 7. Dodanie firmy do katalogu reklamy jest płatne, polega na wypełnieniu formularza w zakładce reklama. Pełna rejestracja to podanie prawdziwych danych teleadresowych i treści, które akceptuje administrator. We wpisach Użytkownik może zamieszczać tylko swoją ofertę nie obrażając konkurencji. Naruszenie regulaminu wiąże się się z odmową publikacji.
 8. Użytkownik wybiera formę reklamy i jej promowanie (strona główna, kategoria, województwo) poprzez wybór pakietu zamieszczonego w zakładce reklama. Ceny zawarte w ofercie mogą ulec zmianie bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 9. Usługodawca decyduje o ustawieniach parametrów technicznych wykupionych przez Użytkowników.
 10. Kolejność reklamy wyświetlana jest wg ustawień administratora, można ją zmienić poprzez promowanie swojego wpisu.
 11. Użytkownik ma prawo edycji i aktualizacji reklamy w trakcie trwania wykupionego abonamentu za pośrednictwem admina. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić zmiany w jak najszybszym czasie.
 12. Zamieszczenie reklamy na portalu StrefaWeselna.pl wymaga potwierdzenia ze strony Użytkownika.
 13. Potwierdzenie danych do publikacji odbywa się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail z danymi do faktury VAT bądź poprzez fax zwrotny z podpisem lub pieczątką Usługobiorcy.
 14. Użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy i opinii pozytywnych/negatywnych (z wyłączeniem wulgaryzmów) oraz wypowiadania różnych poglądów w formie dyskusji. O publikacji komentarzy decyduje administracja StrefaWeselna.pl, jednak nie weryfikuje zamieszczanych treści pod względem prawdziwości i rzetelności i nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 15. Użytkownicy zamieszczając wpisy, opinie oraz komentarze do artykułów i wpisów rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 16. Przy publikacji zamieszczanych wpisów, opinii i komentarzy przez Użytkownika redakcja StrefaWeselna.pl może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem serwisu StrefaWeselna.pl podczas zamieszczania wpisu, opinii bądź komentarza. Właściciel serwisu StrefaWeselna.pl nie pokazuje, nie przekazuje, nie użycza, nie sprzedaje danych Użytkowników portalu StrefaWeselna.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że odbywa się to za ich zgodą bądź na żądanie uprawnionych Organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Odstapienie umowy i reklamacje.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. 10 – dniowe prawo (art. 1 ust. 2 UochrPrKonsum) do odstąpienia umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów dotyczących usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia. Rozpoczęcie realizacji usługi reklamy i wirtualnej wizytówki następuje w przeciągu 6 godzin od momentu zawarcia umowy, nie kwalifikuje się więc do terminu 10 dniowego.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@strefaweselna.pl.
 4. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty otrzymania zgłoszenia oraz dodatkowych informacji.
 5. W przypadku, kiedy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zgłasza się do Usługobiorcy telefonicznie lub droga elektroniczną w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 6. W przypadku, kiedy jest niemożliwe rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Usługodawca informuje Usługobiorcę podając przyczynę i czas ewentualnego przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do postępowania w inny sposób niż został opisany w „Regulamin StrefaWeselna.pl” w sytuacjach tego wymagających, bez podania przyczyny takiego działania.
 2. Usługodawca może w każdym momencie zmienić warunki oferowanych usług, czasowo zawiesić bądź zakończyć świadczenia bez powiadamiania Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i szybkość połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich i użytkowników odwiedzających portal StrefaWeselna.pl.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w portalu StrefaWeselna.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Usługobiorców. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej portalu StrefaWeselna.pl.
 6. Umieszczając wpis do katalogu firm i zostawiając adres e-mail lub wysyłając zapytanie do firmy z katalogu firm i zostawiając adres e-mail, użytkownik akceptuje Regulamin zawarty na stronie portalu StrefaWeselna.pl i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 7. Użytkownik portalu StrefaWeselna.pl w pełni akceptuje regulamin.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dziesięć − trzy =

Reklama: oświetlenie na tarasparasol oświetlenie ledpuf do ogrodu